KVKK Aydınlatma Metni

Sağlam Kredi Anonim Şirketi

Kullanıcı ve Üye Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni Değerli Kullanıcılarımız ve Üyelerimiz, Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Sağlam Kredi A.Ş. (“Sağlam Kredi”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Bu Aydınlatma Metni’nde:

 • saglamkredi.com.trinternet sitesini (“Site”) ziyaret etmeniz ve/veya cep telefonunuza indireceğiniz Sağlam Kredi uygulamasını (“Mobil Uygulama”) kullanmanız ya da Siteye/Mobil Uygulamaya üye olmanız (“Üye”),
 • Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri yapılmasına onay vermeniz,
 • İletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz,
 • Sağlam Kredi’nin düzenlemiş olduğu kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklere katılmanız

halinde kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.

Aydınlatma Metni’nde yer alan düzenlemelere yönelik soru ve talepleriniz için veya herhangi bir hakkınızı kullanmak amacıyla bize her zaman “Veri Sorumlusu / İletişim Bilgileri” kısmında yer alan iletişim bilgilerini kullanarak ulaşabilirsiniz.

Tanımlar

İnternet Sitesi : www.saglamkredi.com.tr adresinde bulunan internet sitesidir. İşlemek: Kişisel Veri’nin belirtilen şekilde toplanmasından itibaren silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen herhangi bir işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu tanıma göre, örneğin bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, doğum tarihiniz, ödeme bilgileriniz kişisel veridir.

Mobil Uygulama/Uygulamalar : İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama’ya erişim sağlayan ve/veya üyelik oluşturan her türlü gerçek kişiyi ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerinizi işlemekle ve işleyiş amacına karar vermekle sorumlu gerçek ve/veya tüzel kişidir. Bu tanıma göre, Sağlam Kredi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden işlenen kişisel veriler yönünden Sağlam Kredi olarak veri sorumlusuyuz.

 1. Veri Sorumlusu/ İletişim Bilgileri

Aksi belirtilmedikçe işlediğimiz verilere ilişkin Sağlam Kredi olarak veri sorumlusu konumunda bulunmaktayız.

Şirket İsmi : Sağlam Kredi Anonim Şirketi

Şirket Adresi : Nispetiye mh. Gazi Güçnar sk. Uygur İş Merkezi No:4/2 Beşiktaş / İstanbul 

E-posta Adresi : info@saglamkredi.com.tr

2.Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Amaçları ve Toplanan Kişisel Verileriniz

Sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için en az 18 yaşında olmak gerekmektedir. Tarafımızca 18 yaşının altındaki çocukların kişisel verileri toplanmamakta ve işlenmemektedir.

İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak; bazı kişisel bilgileriniz talep edilmek suretiyle kısmen otomatik olarak veya tarafımızca İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden otomatik olarak toplanmaktadır

 • Üyelik Aşamasında Tarafınızdan Talep Edilen Bilgiler: T.C. kimlik numarası, ad, soyad, cep telefon numarası, e-posta adresi, doğum tarihi
 • İlave Bilgiler: Üyelik oluşturduktan sonra hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz tarafınızdan şu ilave bilgiler talep edilebilecektir; (i) kredi talep miktarı, (ii) çalışma durumu (çalışma yılı, işveren ticaret unvanı, pozisyon özel/kamu sektör ayrımı), (iii) gelir seviyesine yönelik bilgiler (maaş bilgisi, ek gelir bilgisi vb.), (iv) medeni durum ve (v) maaş hesabının bulunduğu banka bilgisi.

Sağlam Kredi ekibi ile kurduğunuz iletişim kapsamında paylaşmış olduğunuz bilgiler, üyelik oluşturduktan sonra “Kişisel Bilgiler” bölümüne yazdığınız ilave kişisel bilgiler ve hizmetlerimizi değerlendirmek için doldurduğunuz anketlerde paylaştığınız kişisel verileriniz de tarafımızca işlenmektedir.

Çerezler ve Benzer Teknolojiler: İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama/Uygulamaları kullandığınızda, çerez ve diğer benzer teknolojileri kullanmaktayız. Çerezler, web işaretçileri, pikseller, tarayıcı analiz araçları, sunucu günlükleri ve mobil tanımlayıcılar gibi teknolojileri kullanan otomatik yollarla belirli bilgi toplayabiliriz.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz; kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi, güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmeye yönelik araştırma yapılması, hizmetlerimize yönelik hataların giderilmesi ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlardan herhangi birisinin gerçekleştirebilmesi için e-posta ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri, lojistik hizmetleri, ödeme hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla şirketimizin yurtiçindeki hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarıyla (barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting/sunucu servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile) paylaşılabilecektir.

Ayrıca açık rıza vermeniz halinde; bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarıyla (siber güvenlik kapsamında sigorta hizmeti, sunucu/ bakım ve geliştirme hizmeti) ve iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalar kapsamında anlaşmaların gereğini yerine getirebilmek için iş ortaklarıyla ve bu suretle yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki ilgili tedarikçilerin sunucularının yurtdışında olması sebebiyle kimlik, finans, iletişim, pazarlama, lokasyon, müşteri işlem ve işlem güvenliği verilerinizi yurtdışı ile paylaşmaktayız.

 1. Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verilerinizi işlenme amaçlarının sona ermesinden sonra 5 (beş) yıl süreyle saklamaktayız.

 1. Haklarınız

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz.

 • Bilgilendirme hakkı: Bilgilendirme hakkı- Verilerinizi nasıl kullandığımız ve haklarınız hakkında açık, şeffaf ve kolay anlaşılır bilgiler alma hakkına sahipsiniz. Size bu politikadaki bilgileri vermemizin nedeni budur.
 • Erişim hakkı: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği, işlenmiş ise işlenme nedeni ve Türkiye içinde veya yurtdışında verilerin transfer edildiği üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Düzeltme hakkı: Kişisel verilerin eksik veya hatalı işlenmesi durumunda, bu bilgilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Silinme hakkı: Unutulma hakkı olarak da bilinen bu hak, basit anlatımıyla, bizimle iletişime geçerek bilgilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeyi ifade etmektedir. Üçüncü kişilere bildirimde bulunma hakkı: Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi veya yok edilmesi süreçlerine ilişkin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü şahıslara bildirimde bulunma hakkına sahipsiniz.
 • İtiraz etme hakkı: Belirli işleme türlerine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Verilen rızanın geri çekilmesi hakkı: Bilgilerinizle yapılan herhangi bir şeye, rıza verdiyseniz, bu rızayı istediğiniz zaman geri çekme hakkınız vardır.
 • Talep hakkı: Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız vardır.

Taleplerinizi, talebin özelliklerine göre, en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktayız. Ancak, isteğinizin yerine getirilmesi sırasında herhangi bir ek gider oluştuğu durumda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği tarifelere uygun olacak şekilde tarafınıza bir ücret yansıtılabilecektir.

 1. Aydınlatma Metni’ne Yönelik Değişiklikler

Yürürlükte olan mevzuatlar veya hizmetlerimiz zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. İşbu Aydınlatma Metni’nde herhangi bir değişiklik yapılırsa Kullanıcılar üyelik aşamasında belirttikleri e-posta adresleri vasıtasıyla 30 (otuz) gün önceden ilgili değişikliğe yönelik bilgilendirilecek olup Aydınlatma Metni’nin güncel hali İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar üzerinden de görüntülenebilecektir.

 

Sizi Arayalım mı?

Kredi raporu almak için formu doldurun. Kredi uzman danışmanınız sizi arasın.